Dům s rouškou aneb v našem domě v době nošení roušek…Vítejte na Orlí 18

Tento pětipatrový secesní dům postavený v letech 1901–1902 podle návrhu Maxe Matzenauera zdobí nároží ulic Orlí a Josefské více než 100 let. Za dobu své dosavadní existence přežil monarchii, několik typů republik, několik období nesvobody a následné svobody. Pamatuje nejméně tři generace nájemníků a minimálně tři proměny vlastníků. Prošel několika vlnami různých modernizací. Všechny tyto změny důstojně „ustál“ a jeho dnešní stav svědčí o tom, že ještě mnohé „ustojí“.

Existují důkazy, že místo, na kterém se dům nachází bylo osídleno již ve 12. století. Toto původní osídlení, podobně jako osídlení v místech ulic Radnická, Starobrněnská a Petrova, se ve 13. století stalo základem nově vznikajícího města Brna. V této době byla též zaměřena ulice Orlí; její současný průběh toto původní zaměření více méně respektuje. Dobu středověku připomínají aktuální archeologické nálezy zbytků dřevěných, případně i kamenných staveb zaniklých zřejmě v důsledku požáru.

Nárožní dům Orlí 18 – Josefská 2 byl vystavěn na přelomu 19. a 20. století, po velké asanaci historického jádra Brna. Jeho tehdejší vnější vzhled dokládá pohlednice z roku 1907, která svědčí o tom, že stavba byla pojata velkoryse, moderně, vkusně a precizně.